Les Hirondelles du Moulin

Rust, ruimte, natuur en vertoeven tussen de wijngaarden/Calme, espace, nature et détente au milieu des vignes

Wat is er te doen? / Qu'y a-t-il à faire?

Kastelen / Châteaux

Ons domein ligt midden tussen de grote kastelen van de Loirestreek. Het is bijna ondoenlijk om hier alle kastelen in onze regio op te noemen. We beperken ons tot een aantal van de (in onze ogen) meest interessante. We nodigen u van harte uit om de lijst voor uzelf verder aan te vullen.
Veel van de kastelen zijn het hele jaar geopend en dat maakt het extra aantrekkelijk om ze buiten het drukke seizoen om in alle rust te bezoeken. Bovendien hebben veel kastelen Nederlandstalige boekjes en audiovisuele ondersteuning.
Notre domaine est situé au milieu des grands châteaux de la Loire. Il est presque impossible de lister tous les châteaux de notre région ici. Nous nous limiterons à certains des plus intéressants (à nos yeux). Nous vous invitons cordialement à compléter la liste par vous-même.
De nombreux châteaux sont ouverts toute l'année, ce qui rend encore plus attrayant de les visiter en toute tranquillité en dehors de la haute saison.

 

Cheverny (12,7 km)
Chateau Cheverny ligt echt op  fietsafstand. Wij vinden dit kasteel één van de allermooiste interieurs hebben van alle kastelen. Dat dit kasteel tot op heden nog steeds wordt bewoond en altijd in de familie is gebleven zal hier zeker aan hebben bijgedragen.
Château Cheverny est vraiment à distance de vélo. Nous pensons que ce château a l'un des plus beaux intérieurs de tous les châteaux. Le fait que ce château soit toujours habité et soit toujours resté dans la famille y aura certainement contribué.

 

Chambord  (30,4 km)
Dit is ongetwijfeld het meest tot de verbeelding sprekende kasteel. Het prijkt op de voorpagina voor van zo'n beetje alle boeken die over de kastelen van de Loire gaan.
C'est sans doute le château le plus imaginatif. Il figure en première page de presque tous les livres sur les châteaux de la Loire.Chenonceau (34,6 km)
Dit idyllisch gelegen kasteel is gebouwd over de rivier de Cher. Het is één van de grote internationale trekpleisters.
Ce château magnifiquement situé est construit dessus le Cher. C'est l'une des principales attractions internationales. 

Amboise (41,4 km)
Aan de over van de Loire ligt dit kasteel met een prachtig uitzicht over de rivier. Het stadje zelf is zeker de moeite van het bezoeken waard. Interessant gegeven is dat de grote Leonardo da Vinci hier begraven ligt.
Sur les bords de Loire se trouve ce château avec une belle vue sur le fleuve. La ville elle-même vaut vraiment le détour. Fait intéressant, le grand Léonard de Vinci est enterré ici.


Chateau Chaumont (23,8 km)  
Een ander kasteel dat met een prachtig uitzicht aan de oever van de Loire is gebouwd is Chateau Chaumont. Dit kasteel heeft diverse grote tuinen en elk jaar wordt één van die tuinen het internationaal tuinfestival georganiseerd waarbij kunstenaars van over de hele wereld een eigen bijzondere tuin ontwerpen.
Un autre château construit avec une belle vue sur les rives de la Loire est le Château Chaumont. Ce château possède plusieurs grands jardins et chaque année l'un de ces jardins est le festival international des jardins où des artistes du monde entier conçoivent leur propre jardin spécial.


Valancay (31,9 km)
Imposant kasteel met een park van 53ha. In het park kunt u rondwandeling van 4 km maken. Tijdens deze wandeling komt u o.a. door de "geurentuin", het doolhof van Napoleon en ziet u de verre voorloper van de tegenwoordige koelkast.
Château imposant avec un parc de 53 ha. Vous pouvez faire une promenade circulaire de 4 km dans le parc. Au cours de cette promenade vous traverserez le "jardin des senteurs", le labyrinthe de Napoléon et vous apercevrez le lointain prédécesseur du réfrigérateur moderne.

 

Villandry (88 km)
Wereldberoemd om de prachtige tuinen die het kasteel omringen.
Mondialement connu pour les magnifiques jardins qui entourent le château.
Dichterbij (lees: op fietsafstand) liggen (naast Cherverny) nog een aantal interessante kastelen. U kunt het bezoek aan enkele kastelen combineren op één dag. Wij vertellen u graag welke routes u kunt gebruiken om naast het kasteelbezoek te genieten van de omgeving voor een heerlijk dagje fietsen.
Plus près (lire: à distance de vélo) se trouvent plusieurs châteaux intéressants. Vous pouvez combiner la visite de certains châteaux en une journée. Nous sommes heureux de vous indiquer les itinéraires que vous pouvez emprunter pour profiter des environs pour une merveilleuse journée à vélo en plus de la visite du château.

Troussay (11,6 km)
Ook in Cheverny gelegen. Het kleinste van de kastelen in de Loirestreek maar zeker de moeite van een bezoek waard.
Également situé à Cheverny. Le plus petit des châteaux de la Vallée de la Loire, mais vaut vraiment le détour.


 

 

Fougeres sur Bievre (11 km)
Een kasteel uit de 2e helft van de 15e eeuw. De decoraties zijn hier sober en streng en staan mooi in contrast met de Italiaanse Renaissance die in veel andere kastelen is terug te vinden.
Un château de la 2ème moitié du 15ème siècle. Les décorations ici sont sobres et strictes et contrastent joliment avec la Renaissance italienne que l'on retrouve dans de nombreux autres châteaux.

 

Beauregard (24,9 km)
Bijzonder hier is onder meer de portretgallerij met 327 portretten van politieke sleutelfiguren uit de Franse- en europese geschiedenis (waaronder ook Willem van Oranje) en de vloer met 5600 Delfstblauwe tegeltjes.
Une particularité ici est la galerie de portraits avec 327 portraits de personnages clefs de l’Histoire politique de France et d’Europe et le sol avec 5600 carreaux bleus de Delft.


Chemery (8,1 km)
Dit kasteel is een combinatie van gebouwen (fort uit de 12e eeuw en een kasteel uit de 15e eeuw en weer verbouwd in de 16e eeuw) en bouwstijlen. De architectuur is een mengeling van de middeleeuwse en Renaissance.
Ce château est une combinaison de bâtiments (forteresse du 12ème siècle et château du 15ème siècle et reconstruit au 16ème siècle) et de styles architecturaux. L'architecture est un mélange du médiéval et de la Renaissance.Villesavin ( 20 km)
9 km voorbij Cherveny ligt Chateau de Villesavin. Net als Villandry gebouwd voor Jean le Breton (die ook toezichthouder was op de bouw van Chambord). Het kasteel heeft een aparte vleugel met een bijzondere verzameling trouwkleding en alles wat met trouwen samenhangt.
9 km de Cherveny se trouve le Château de Villesavin. Comme Villandry, il a été construit pour Jean le Breton (qui a également supervisé la construction de Chambord). Le château a une salle avec une collection spéciale de vêtements de mariage et tout ce qui concerne le mariage.


Parc  Mini-Châteaux (41,1 km)
Als u op 1 dag zoveel mogelijk kastelen wilt zien is een uitstapje naar het Parc Mini-Châteaux in Amboise een mogelijkheid. In dit kindvriendelijke park treft u van veel kastelen in de regio een miniatuurversie aan. Een soort "Madurodam van de kastelen".
Si vous souhaitez voir autant de châteaux que possible en 1 jour, une excursion au Parc Mini-Châteaux à Amboise est une option. Dans ce parc adapté aux enfants, vous trouverez des versions miniatures de nombreux châteaux de la région.


Zooparc de Beauval (20,4 km)
Naast de kastelen is de dierentuin Zooparc de Beauval iets dat absoluut de moeite waard is om te bezoeken. Het is één van de mooiste dierentuinen van de wereld met een ongekende verscheidenheid aan diersoorten. Elk jaar wordt hij verder uitgebreid en gemoderniseerd en is inmiddels zo groot dat er een kabelbaan in gebruik is genomen waarmee u (op een hoogte van 35 m) naar de andere kant van de dierentuin wordt gebracht.  Veel mensen bestellen dan ook een tweedagenpas om zo optimaal te kunnen genieten van alle aanwezige dieren en de shows waarvan de vogelshow waar meer dan 250 (roof)vogels aan deelnemen wel het meest tot de verbeelding spreekt. 

Outre les châteaux, le  Zooparc de Beauval vaut vraiment le détour. C'est l'un des plus beaux zoos du monde avec une variété d'espèces animales sans précédent. Chaque année, il est encore agrandi et modernisé et est maintenant si grand qu'un téléphérique a été mis en service pour vous emmener (à une hauteur de 35 m) de l'autre côté du zoo. Beaucoup de gens commandent un pass deux jours afin de profiter de manière optimale de tous les animaux présents et des spectacles dont le spectacle d'oiseaux  (Les Maîtres des Airs) auquel participent plus de 250 oiseaux fait le plus appel à l'imagination.


Atelier St Michel

Misschien klinkt het wat vreemd maar de koekjesfabriek Saint Michel in Contres (op 3,5 km) is een ware trekpleister voor toeristen. U kunt hier een rondleiding krijgen door het atelier en proeven van de vele soorten koekjes en gebak die ze hier maken. Interessant en leuk voor groot en klein.
De rondleidingen zijn per dag beperkt in aantal en grootte dus het verdient aanbeveling om te reserveren.
Cela peut paraître étrange, mais la biscuiterie Saint Michel à Contres (3,5 km) est une véritable attraction. Ici, vous pouvez faire une visite de l'atelier et goûter les nombreux types de biscuits et de pâtisseries qu'ils fabriquent ici. Intéressant et amusant pour petits et grands.
Les visites sont limitées en nombre et en taille par jour, il est donc conseillé de faire une réservation.


Kanovaren en pleziervaart / Canoë et bateau de plaisance

De Loire en de Cher zijn doorgaans rustig stromende rivieren die zich uitstekend lenen voor kanotochtjes en boottochtjes. Vooral de brede Loire met de vele eilandjes en aparte veelal ondiepe stukken leent zich uitstekend voor dagtochtjes. U komt op plaatsen die anders volkomen onbereikbaar zijn en beleeft de bijzondere flora en fauna van- en langs de rivier.
La Loire et le Cher sont généralement des rivières calmes, idéales pour les balades en canoë et en bateau. Surtout la large Loire avec ses nombreuses îles et ses parties séparées pour la plupart peu profondes est idéale pour des excursions d'une journée. Vous visiterez des endroits qui sont autrement complètement inaccessibles et découvrirez la flore et la faune spéciales dans et le long de la rivière.

Wijngaarden / Vignobles

Het domein ligt in het wijngebied van de Tourraine. Een gebied dat diverse frisse soorten wijn voortbrengt, Naast de gewone "stille" wijn wordt er in de dit gebied ook mousserende wijn geproduceerd.  Zoals alle wijngebieden kent ook de Tourraine een aantal wijnroutes. Stap in de auto of op de  fiets en volg deze routes door de vele wijngaarden en proef bij de producenten de grote diversiteit aan wijnen van het gebied. Onderweg kunt u in kleine dorpjes/stadjes even stoppen voor een pauze of een heerlijke lunch van- en met lokale producten.
Le domaine est situé dans la région viticole de la Tourraine. Une région qui produit différents types de vins frais. En plus du vin "tranquille" normal, du vin mousseux est également produit dans cette région. Comme toutes les régions viticoles, la Tourraine possède également de nombreuses routes des vins. Montez en voiture ou à vélo et suivez ces itinéraires à travers les nombreux vignobles et dégustez la grande diversité des vins de la région des producteurs. En route, vous pouvez faire une petite pause  dans de petits villages / villes pour un délicieux déjeuner à base de et avec des produits locaux.

Zwembad / Piscine

In Contres ( 3 km) is een modern zwembad aanwezig. Dit zwembad heeft zowel een binnenbad als een buitenbad en daarnaast nog andere voorzieningen. Een prima afwisseling om bij te komen van al de kasteelbezoeken en fietstochten. Let wel: De in Nederland gedragen shorts en andere ruim zittende badkleding is in Frankrijk niet toegestaan.
Il y a une piscine moderne à Contres (3 km). Cette piscine dispose d'une piscine intérieure et extérieure ainsi que d'autres installations. Un bon changement pour récupérer de toutes les visites du château et balades à vélo.

Overig / Autres

Bovenstaande somt nog niet alles op wat er in de omgeving te doen is. Een vaart in een heteluchtballon, bezoek aan een "aquarium" met bijzondere vissen, wandelen door grotten en grotwoningen of gezellig slenteren over één van de vele brocantes (departement 41 of een aangrenzend departement zoals 18 en 37) zijn nog een paar van de vele andere activiteiten die u kunt ondernemen in de omgeving.
Op de site Le Loir et Cher kunt u hier uitgebreid over lezen.
Mocht u "gewoon" willen winkelen in een grotere stad dan kan dat natuurlijk ook. Blois (25 km) en Romorantin-Lanthenay (29 km) zijn de wat grotere steden in de buurt. Orléans (79 km) en de voormalige Franse hoofdstad Tours (87 km) zijn de grote steden in de regio. Met tal van historische gebouwen en andere bezienswaardigheden kunt u zich ook hier gemakkelijk een dag vermaken. U kunt ook bij een Office du Tourisme in één van de steden terecht voor meer informatie over wat er in de regio allemaal is te doen.
Ce qui précède ne résume pas encore tout ce qu'il y a à faire dans la région. Un vol en montgolfière, une visite dans un aquarium avec des poissons spéciaux, une promenade dans des grottes et des maisons troglodytes ou une agréable promenade sur l'un des nombreux brocantes/marchés aux puces (département 41 ou 18 et 37) sont quelques-uns des nombreux autres activités que vous pouvez entreprendre dans la région.
Vous pouvez en savoir plus à ce sujet sur le site Le Loir et Cher.
Si vous voulez "juste" faire du shopping dans une grande ville, c'est bien sûr également possible. Blois (25 km) et Romorantin-Lanthenay (29 km) sont les villes un peu plus grandes de la région. Orléans (79 km) et l'ancienne capitale française Tours (87 km) sont les principales villes de la région. Avec de nombreux bâtiments historiques et autres sites, vous pouvez facilement passer une journée ici aussi. Vous pouvez également contacter un Office du Tourisme dans l'une des villes pour plus d'informations sur les activités à faire dans la région.